İletişim

  

                                                           İ L A N
S.S.281 Sayılı Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanlığından;
Kooperatifimizin 2020/2021 İşyılında mübaya edilecek Buğday, Arpa ve Ayçiçek ile Kooperatifimizin deposuna gelen her türlü levazım ve ihtiyaç maddelerinin (Fenni yem ,Gübre, Yağ, Tohumluk, Zirai İlaç ve Market Malları v.s) hamaliye işlerinin ihalesi teklif toplamak suretiyle yapılacaktır.
Bu Nedenle;
1- Teklif sahiplerinin vereceği fiyat 1 yıl geçerli olacaktır.
2- Teklif sahiplerinin hamaliye işi yapmaya muktadir şirketi olması, daha önce hamaliye işi yapmış olmaları ve bunu belge ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
3- Teklif sahipleri tekliflerini en geç 22.07.2020 tarih Çarşamba günü saat 12:00'a kadar vereceklerdir.


4- Geçici teminat 4.000,00-TL olup, tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde işi alan müteahhit ile 1 yıllık sözleşme yapılacak ve 30.000.00-TL nakit, senet, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili vb.'den birisi kesin teminat olarak alınacaktır.
5- Bu işe ait şartname kooperatifimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.
6- Tekliflerin değerlendirilmesi 22.07.2020 Çarşamba günü saat 13:30'da Kooperatifimiz komisyonumuzca yapılacaktır.
7- İhale 2886 sayılı Devlet ihale kanununa tabi değildir. Kooperatifimiz komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine dilediği bedelle vermekte serbesttir.
İlanen Duyrulur.

           

 

İhaleler Modülü